HOMEUbezpieczenia NNW

 

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczeniem objęci są również pasażerowie samochodu.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także:
podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.

 

Ubezpieczenie obejmuje:

 

świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce.

 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)

 

Zielona Karta chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

 

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

 

Od dnia 1 stycznia 2009r. Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw:

 

Albania
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Iran
Izrael
Macedonia
Marok
Mołdawia
Rosja
Serbia
Tunezja
Turcja
Ukraina

KONTAKT


Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą

Biuro Ubezpieczeń Bożena Gleńsk
Bieruńska 64
43-200 Pszczyna

Zadzwoń
Tel.: 32 447 44 00

Tel.: 503 135 404
Tel.: 515 169 555
Tel.: 575 245 550

E-mail: ubezpieczenia@glensk.pl

Godziny otwarcia
Pn - Pt : 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 14.00